Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Quận Cẩm Lệ

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT An Khang

Số 214, bùi tấn diên, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0935969339

2

NT Centepharco 17

Số 422, Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0935345386

3

NT Hưng Thịnh

Số 88, Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0906488005

4

NT Kim Anh

Số 241/1, Ông Ích Đường, An Khê, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0983034504

5

NT Vân Ngọc

Số 177, Huỳnh Ngọc Huệ, An Khê, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0795776803

6

NT Minh Huyền 2⭐

Số 51, Trần Phước Thành, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0982767070

7

QT Dapharco 155⭐

Số 3, Chợ Cẩm Lệ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0905074865

8

NT Nhân Đức⭐

Số 166, Ông Ích Đường, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0986623836

9

NT Hoàng Hồng Đức 3⭐

Số 246, Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0905985619

10

NT Bảo Nguyên⭐

Phan Khoang, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0917618188

Nhắn tin Zalo 1