Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Quận Liên Chiểu

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Thanh Lan

Số 98, Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0983432300

2

NT Dapharco 146

Số 1, Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0985010517

3

NT Tân Dung Phong

Số 400, Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0905558858

4

NT Daphaeco 146

Số 74, Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0985010517

5

NT Ngọc Mai

Số 73, Nguyễn Đình Tứ, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0934884711

6

QT Dapharco 76

Số 844, Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0905635207

7

NT Chấn Hưng Thịnh

Số 260, Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0935614586

8

NT Sa An

Số 236, Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0946755552

9

QT Dapharco75

Số 864, Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0905765808

10

NT Mạnh

Số 333A, Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0905233043

11

NT Mạnh 2

Số 220, Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0905233043

12

NT Tuyết Trinh

Số 15, Ngô Thì Nhậm, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0914212817

13

NT Thành Vinh

Số 94, Đồng Kè, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

02363731802

14

NT Nguyên Đức

Số 591, Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0968775339

15

NT Nhân Nghĩa

Kiot 113 Chợ Nam ÔXuân Thiều, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0905246943

Nhắn tin Zalo 1