Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Quận Liên Chiểu

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Thanh Lan

Số 98, Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0983432300

2

NT Dapharco 146

Số 1, Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0985010517

3

NT Daphaeco 146

Số 74, Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0985010517

4

NT Ngọc Mai

Số 73, Nguyễn Đình Tứ, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0934884711

5

QT Dapharco 76

Số 844, Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0905635207

6

NT Chấn Hưng Thịnh

Số 260, Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0935614586

7

QT Dapharco75

Số 864, Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0905765808

8

NT Mạnh

Số 333A, Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0905233043

9

NT Mạnh 2

Số 220, Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0905233043

10

NT Nhân Nghĩa

Kiot 113 Chợ Nam ÔXuân Thiều, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0905246943

11

NT Tân Dung Phong⭐

Số 400, Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0905558858

12

NT Sa An⭐

Số 236, Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0946755552

13

NT Tuyết Trinh⭐

Số 15, Ngô Thì Nhậm, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0914212817

14

NT Thành Vinh⭐

Số 94, Đồng Kè, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

02363731802

15

NT Nguyên Đức⭐

Số 591, Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

0968775339

Nhắn tin Zalo 1