Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Quận Sơn Trà

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Thanh Tâm An

Số 190, Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

0981555242

2

NT Thanh Tâm 2

Số 25, Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

0905857707

3

NT Linh Đan

tầng 1 Khu thương mại tòa nhà Sunhome, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

0916133858

4

NT Phương Anh

Số 262, Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

02363918329

5

NT Đông Giang

Số 32, Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

0905266263

6

QT Phương Anh 2

Số 128, Nguyễn Định, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

0913644185

Nhắn tin Zalo 1