Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Quận Sơn Trà

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Thanh Tâm An

Số 190, Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

0981555242

2

NT Lương Phương⭐

Số 110 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

905398094

3

NT Dapharco 113⭐

Số 827 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

2363984176

4

NT Thanh Tâm 2⭐

Số 25, Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

0905857707

5

NT Phương Anh⭐

Số 262, Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

02363918329

6

QT Phương Anh 2⭐

Số 128, Nguyễn Định, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

0913644185

Nhắn tin Zalo 1