Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Quận Thanh Khê

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Phước Thiện 2

Số 362, Hùng Vương, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

0913960443

2

NT Phước Thiện 7

Số 318, Ông Ích Khiêm, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

02363818155

3

NT Hải Hông Đức

Số 284, Ông Ích Khiêm, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

0905319818

4

NT Phước Thiện 3

Số 170, Ông Ích Khiêm, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng

02363745488

5

NT Hùng Thịnh

Số 152, Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

0906488005

6

QT Bảo Anh

Số 47, Hà Huy Tập, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

0914422115

Nhắn tin Zalo 1