Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Quận Thanh Khê

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Dapharco 44

Số 18 Đinh Tiên Hoàng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

905962777

2

NT Phước Thiện 8

Số 125 Lý Thái Tổ,Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

2363525678

3

NT Phước Thiện 6

Số 133 Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng

2363553877

4

NT Phước Thiện 7

Số 318, Ông Ích Khiêm, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

02363818155

5

NT Hải Hông Đức

Số 284, Ông Ích Khiêm, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

0905319818

6

NT Phước Thiện 3

Số 170, Ông Ích Khiêm, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng

02363745488

7

NT Hùng Thịnh

Số 152, Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

0906488005

8

QT Bảo Anh

Số 47, Hà Huy Tập, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

0914422115

9

NT Mạnh 3⭐

Số 339 Điện Biên Phủ, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

916744329

10

NT Huy Hoàng⭐

Số 62 Trần Cao Vân, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng

2363896321

11

NT Hồng Đức⭐

Số 282, Ông Ích Khiêm, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

905319818

12

NT Phước Thiện 2⭐

Số 362, Hùng Vương, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

0913960443

Nhắn tin Zalo 1