Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Quận 5

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Đức Nhân

40 Bùi Hữu nghĩa 5 Quận 5

0903628860

2

NT Gia Hưng

103, Phù Đổng Thiên Vương, P 11, Quâận 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

02838562330

3

NT Số 72

2116, Phạm Thế Hiển, Phương 6, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0907185518

4

NT Bảo Yến

193, Ba Tơ, Phương 7, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0933668272

5

NT Hoàng Ngọc

121, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0908888043

6

NT Vinh Phát

61, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

02839509958

7

NT Mỹ Anh..

37, Thuận Kiều, P 12, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0938276706

8

NT Ngọc Tuyết

35, Thuận Kiều, P 12, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0903008200

9

NT Thu Hương.

364, Ngô Quyền , P 6, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0906624969

10

NT Minh Châu 16

156A, Nguyễn Trãi, P 3, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0929040537

11

Nha Thuốc An Thái

153, Cao Đạt, P 1, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0913979178

12

NT Bảo Anh Hãng

82, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0919226633

13

NT Phước Hưng

110A, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0908139322

14

NT Nhung Thành

33, Nguyễn Văn Đừng, P 6, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0938561555

15

NT Vĩnh Xuân

313, Nguyễn Trãi, Phương 7, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0919581617

16

NT Minh Loan

3, Chung Cư Phan Văn Trị, Phương 2, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0904712933

17

NT Thành Thái

440, An Dương Vương, P 3, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh

0283839024