Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Quận Hải Châu

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Tam Nguyên

Số 72, Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

02363624258

2

NT An Nhiên

Số 395, Núi Thành, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

02366513352

3

NT Dapharco 176⭐

Số 200, Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

0982049089

4

NT Thanh Huyền⭐

Số 57, Nguyễn Hữu Thọ, Hoà Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng

0982236276

5

NT Dapharco 24⭐

Số 431, Ông Ích Khiêm, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng

02363584275

6

NT Phước Thiện⭐

Số 370, Trưng Nữ Vương, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng

0705426632

7

NT Phước Thiện 5⭐

Số 364, Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng

02363816699

Nhắn tin Zalo 1