Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Kim Bảng

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Hồng Vân

Ngã 3 Chợ Đằn , Đại Cương , Kim Bảng , Hà Nam.

02263524268

2

QT Hồng Vân

Xóm 4 – Phù Lưu , Nguyễn Uý , Kim Bảng , Hà Nam

02263525010

3

QT Hồng Vân

Thụy Sơn , Tân Sơn , Kim Bảng , Hà Nam

02263529149

4

QT số 9 - Kim Bảng

xóm 5, Ngã 3 Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

0965407190/0369690196

5

QT Thảo Nguyên

Chợ Đại, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng

0965591955

6

QT Kim Hiền

Xóm 10, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

0918709098

7

QT Hiếu Hiền

Xóm 7, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

0335706288

8

QT Trang Ngân - Kim Bảng

Chợ Đằn,Xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, hà nam

0988493237

9

QT Nguyễn Thị Mơ - QT sô 86

Chợ Chiều,Xã Nhật Tân-, Huyện Kim bảng

0983422477