Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Gia Lâm

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Hồng Nhiên

Số 42, phố Phan Đăng Lưu, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

0915867214

2

QT Bình Thủy

Số 111, Chợ Bún, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

0988595179

3

QT Đình Cường

., Chợ Yên Thường, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

0988566340

4

NT Minh Tâm 28

Kiot 18, Chợ Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

0989942564

5

QT Chợ Sủi

Chợ Sủi, Đường Ỷ Lan, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0904979845

6

QT Ngọc Diệp

Đường Ỷ Lan, Thôn Phú Thụy, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

0938545755

7

NT Minh Quang

Số 136, phố Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

0985129695

8

NT Đỗ Minh

Số 226, Phố Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

0332899432

9

NT Minh Châu

Số 142, Phố Sủi, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

0964826300

10

QT 24/7

Xóm Từa, Thôn Phù Dực 2, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội

0988594201

11

QT Lâm Phương

Xóm 5, thôn Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

0358740616

12

NT Tuệ Minh

., Chợ Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

0978197780

Nhắn tin Zalo 1