Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Thành Phố Việt Trì

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Minh Đức

., Khu 3, Tân Đức, Việt Trì, Phú Thọ

0988678802

2

NT Song Hà

Tổ 14A, Khu 3, Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ

0981276566

3

NT Anh Quân

Số 1189, Đại lộ hùng vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

0978507123

4

NT Cửu Long Giang

Số 1515, Đại Lộ Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

0968866100

5

NT Ngọc Lâm

Số 2201, ĐL Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

0979144383

6

NT Hải Yến

., Khu Minh Tân, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

0985993572

7

QT Số 483

Xóm Nội, Khu 4, Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ

0976814828

8

NT Phúc Đạt⭐

Số 816, ĐL Hùng Vương, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ

0915310339

Nhắn tin Zalo 1