Đặt mua Ích Mẫu Lợi Nhi

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây

Xem và mua ngay tại hiệu thuốc gần nhất

Danh sách nhà thuốc ở Thành Phố Huế

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Ngọc Châu

Số 20, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0972761587

2

NT Mạnh Tý 20

Số 90, Trần Phú , Phước Vĩnh, Huế, Thừa Thiên Huế

0902680627

3

NT Mạnh Tý 18

chợ Tây Lộc, Nguyễn Trãi, Tây Lộc, Huế, Thừa Thiên Huế

0971177300

4

NT Mạnh Tý 7

Số 13, Nguyễn Gia Thiều, Phú hậu, Huế, Thừa Thiên Huế

0905567661

5

NT Bình Yên

Số 163, Điện Biên Phủ, Trường An, Huế, Thừa Thiên Huế

0389398200

6

NT Nhật Lan

Chợ Đông Ba, Thuận Hòa, Huế, Thừa Thiên Huế

02343525695

7

NT Ngô Quý Thích

Số 157, Trần Hưng Đạo, Phú Hòa, Huế, Thừa Thiên Huế

02343527918

8

NT Tâm Phúc

Số 27, Yết Kiêu, Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế

02343576868

9

NT Bích Ngọc

Số 143, Đinh Tiên Hoàng, Thuận Lộc, Huế, Thừa Thiên Huế

02343512609

10

NT Thanh Nhàn

(21) 23 , Nguyễn Thiện Thuật, Thuận Hòa, Huế, Thừa Thiên Huế

02343530422

11

NT Tân Quang

Kiot 19, Chợ Đông Ba, Phú Hòa, Huế, Thừa Thiên Huế

0935220861

12

NT Thanh Toàn

Số 179, Hùng Vương, An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế

02343820600

13

NT Hệ Thống Mạnh Tý

Số 74-76, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0935710660

14

NT Nam Giao

Số 336, Điện Biên Phủ, Trường An, Huế, Thừa Thiên Huế

0935253591

15

CTy Phong Hà

Số 2, Trần Cao Vân, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0543838988

16

CTy Thuận Thảo

Số 34, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0543828656

17

NT Thành Thảo

Số 36, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0543837731

18

NT Khôi Nguyên

Số 42, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0543628562

19

NT Thanh Châu

Số 30, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

02343821590

20

NT Số 8

39a , Phan Bội Châu, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0978023128

21

NT Như Nguyện

Số 116, Nguyễn Lộ Trạch, Xuân Phú, Huế, Thừa Thiên Huế

0705106895

22

CTy Phong Hà

Số 2, Trần Cao Vân, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0543838988

23

NT Hệ Thống Mạnh Tý

Số 74-76, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0932576736

24

NT Khôi Nguyên

Số 42, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0543628562

25

Cty Medipharco (NT Thành Thảo)

Số 36, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0543837731

26

Cty Thuận Thảo

Số 34, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

0543828656

27

NT Thanh Châu

Số 30, Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

02343821590

28

NT Vĩnh Nghĩa

Số 7, Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, Huế, Thừa Thiên Huế

0935532020

29

NT Tâm Phúc

Số 27, Yết Kiêu, Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế

0935178586

30

CTy Dược Phẩm Hồng Lan

Số 3, Lê Thánh Tôn, Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế

0913468482

31

NT Bích Ngọc

Số 143, Đinh Tiên Hoàng, Thuận Lộc, Huế, Thừa Thiên Huế

0945999951

32

NT Ngô Quý Thích

Số 157, Trần Hưng Đạo, Phú Hòa, Huế, Thừa Thiên Huế

0914145253

Nhắn tin Zalo 1